Gönderi Güvenliği;

Alıcılara güvenli bir teslimat sunulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda; gönderilerin, müşterilerden alınarak alıcısına teslim edilmesine kadar geçen süre içinde gerçekleşen  tüm hareketler kayıt altına alınmaktadır. Kayıtlar  iki yıl süreyle saklanmaktadır.

Hasar Tazmini;

Tüm güvenlik önlemlerine karşın, oluşabilecek riskler firmamızın teminatı altındadır ve oluşabilecek hasarın tamamı karşılanmaktadır. Söz konusu hasar tazmini ile ilgili talep, gönderiyi firmamıza veren müşterilerimiz tarafından iletebilir.Hasar tazminlerin de aşağıdaki süreçler işletilmektedir.

  • Hasar talebi yazılı olarak alınır
  • Ön inceleme yapılır
  • Ek belgelerin temini sağlanır
  • Detaylı inceleme ve araştırma süreci
  • Onay veya red şeklinde kararın verilmesi
  • Hasarın tazmin edilmesi